Lukekolonne, oppstillings- eller fremrykningsform med underavdelinger ved siden av hverandre.