Den form militære avdelinger benytter under marsj (lukekolonne, marsjkolonne m.m.) og strid. Også om de former flåte- og flyenheter opptrer i, samt som betegnelse for organisasjonsmessig sammensetning, f.eks. reserveformasjon.