Manøverkrigføring, militær strategi hvor man ved hurtige og uventede manøvrer skal sette en fiendes svake punkter ut av spill. Manøverkrigføring legger hovedvekten på å ramme en motparts kritiske punkter gjennom hurtige og uventede manøvrer som setter ham i en så vanskelig situasjon at han velger å oppgi videre strid, selv om hans kampavdelinger isolert sett kan være mer eller mindre intakte.