BMD, forkortelse for engelsk Ballistic Missile Defense, betegnelse på virksomhet knyttet til utvikling og operasjon av systemer for forsvar mot ballistiske missiler. Se missilforsvar.