Anti-ubåtkrig, operasjoner fra fly eller fartøyer i den hensikt å hindre en fiende i å nytte sine ubåter.