Forhugning, belte av trær felt i kryss, ofte forsterket med piggtråd, miner og minefeller. Legges foran forsvarsstillinger, over vei eller som hindring i passabelt skogsterreng. Må ligge under ild for å være effektiv.