Strategiske våpen, våpen som anvendes for å svekke fiendens krigspotensial, f.eks. ved bombing av befolkningssentra. Som strategiske våpen regnes kjernevåpen over en viss størrelse (1 Mt), samt fly og langdistansemissiler som fører slike våpen. Se missiler.