Større krigstiltak, del av et felttog, bevegelse med større styrker, utført for å nå et strategisk eller taktisk mål.