elektronisk krigføring

Elektronisk krigføring, bruk av elektroniske sambands-, lokaliserings- og fjernutløsningsmidler i krig. Slike midler spiller en stadig større rolle innen krigsteknikken. Det er derfor viktig å hindre en motstander i å bruke disse midlene til sin egen fordel, samtidig som man ved avlytting søker å trekke ut operativ eller teknisk informasjon fra motstanderens bruk av elektroniske midler. Videre søker man å utvikle egne systemer slik at disse ikke røper en selv, og slik at de er mest mulig ufølsomme overfor forstyrrelser (mot-motmidler). Denne tresidige oppgaven kalles elektronisk krigføring.

Motstanderens elektroniske hjelpemidler kan nøytraliseres på forskjellig vis. Ved forstyrrelsessending (jamming) kan motstanderens radiosamband og radarinstallasjoner degraderes eller settes ut av virksomhet. Dette kan skje ved at mottakerne tilføres et så sterkt uønsket signal at de svakere signalene motstanderen er interessert i, forvrenges. Ved falske mål i form av aluminiumsfolie (chaff) som kastes ut fra fly eller skytes ut fra fartøyer, ved falske krigshoder som skytes ut fra raketter (decoy) eller ved falske mål på landjorden, kan deteksjonen vanskeliggjøres og forsinkes. Viktige mål kan skjules for motstanderen ved kamuflasje på radarbølgelengder, f.eks. ved spesiell ikke-reflekterende utforming eller ved belegg som ikke reflekterer. Avlytting av motstanderens radiosamband (Communication Intelligence) eller av andre elektroniske installasjoner (Electronic Intelligence) kan gi informasjon om motstanderens styrke, gruppering eller hensikter.

Elektroniske motmidler er også viktige i forbindelse med styrte prosjektiler. Moderne kampfly og marinefartøyer har varslingsmottakere for å lokalisere motstanderens radaranlegg og radarstyrte prosjektiler og søker bl.a. å beskytte seg mot motstanderens raketter ved å skyte ut falske infrarøde mål og radarmål eller ved å bruke forstyrrelsessendere. Enkelte typer missiler styres til målet ved satellittnavigasjon, Global Positioning System (GPS). Ved å forstyrre GPS kan man hindre disse missilene i å nå sine mål.

Begrepet elektronisk krigføring oppstod under den annen verdenskrig.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg