Masseødeleggelsesvåpen, eng. Weapons of Mass Destruction (WMD), fellesbetegnelse på kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen (ABC-våpen); se biologisk krigføring, kjemisk krigføring og kjernevåpen.