Demobilisering, det å sette en mobilisert krigsstyrke på fredsfot, hjemsendelse av militært personell osv. I videre forstand vil det si å føre samfunnet tilbake fra krigs- til fredsforhold. Denne omstilling tar sikte på omlegging av produksjonen fra krigs- til fredsproduksjon, og å skaffe plass i arbeidslivet for de demobiliserte soldatene.