Krigskunst, eldre betegnelse for læren om militær krigføring. Tradisjonelt oppdelt i strategi som behandler krigføring i stort, og taktikk som behandler føringen av mindre enheter. Se for øvrig strategi.