Motti, (finsk, av sv. mått, først brukt av tømmerhuggere for et visst mål ved), militært uttrykk som oppstod under vinterkrigen 1939–40 mellom Finland og Sovjetunionen. Betegnet et avgrenset område, hvor en fiendtlig styrke ble omringet, trengt sammen og nedkjempet.