Skjul, brukes i betydningen dekning mot innsyn. Jfr. dekning, som betyr beskyttelse mot beskytning.