Det å innta taktisk hensiktsmessige formasjoner for fartøyer, fly og tropper under forflytning eller i kamp.