Faresone, hav- eller kystområde hvor sjøkrigsstater prøver å begrense eller helt å forby skipsfart i den hensikt å ramme fienden. Dette forekom f.eks. fra tysk side under begge verdenskriger, og de stridende parter tok i bruk både minesperringer og ubåter. Tiltakene rammet også nøytrale staters skipsfart og førte til mange protester. I folkeretten er faresoner et omstridt begrep, men er akseptert som lovlig for så vidt angår blokade av fiendtlig kyst.