Kunstig skjul av tropper, materiell og anlegg ved hjelp av naturlige midler (bar, lyng o.l.) eller kunstige (maling, maskeringsnett, kulisser o.l.). Et objekt maskeres slik at det faller best mulig sammen med bakgrunn og omgivelser. Se også kamuflasje.