Interdiktoperasjoner, luftoperasjoner som tar sikte på å isolere et område slik at fienden ikke får de nødvendige forsterkninger og forsyninger. Den første interdiktoperasjon dannet innledningen til invasjonen i Frankrike 6. juni 1944. Slike operasjoner kan også ha som formål å hindre fiendens fremrykning langs en bestemt rute.