Våpensystem, sammenfattende betegnelse på alt det utstyr som kreves for at et våpen skal oppnå tilsiktet virkning. Det som kjennetegner et moderne våpensystem, er at de forskjellige komponenter i systemet er utviklet og tilpasset hverandre på en slik måte at man skal oppnå optimal virkning. Antall og typer av komponenter vil derfor variere meget fra et våpensystem til et annet. Eksempler på våpensystemer er jagerflyet F-16 og panservåpensystemet TOW.