Landgangsoperasjoner, felles operasjoner med sjø-, land- og luftstridskrefter, se amfibieoperasjoner.