Operasjonsområde, den del av en krigsskueplass som er nødvendig for å gjennomføre militære operasjoner og den forsyningstjeneste som følger med slike operasjoner.