KOP, plan som viser en militær enhets organisasjon og hva den skal ha av personell, våpen og materiell når den settes på krigsfot.