Operativ enhet, stridsenhet som er slik sammensatt med personell, materiell og hjelpeorganer at den kan føre selvstendige operasjoner over et lengre tidsrom. Den vil derfor normalt inneholde manøveravdelinger, taktiske støtteavdelinger og forsyningsavdelinger. Varierer i de forskjellige land fra en lett brigade på ca. 4000 mann til en divisjon på 15 000–20 000 mann. Også sjø- og flystridskrefter sammenføres til operative enheter (skvadroner).