Motangrep, angrep som settes inn av operativ enhet (brigade/divisjon) mot fiendtlig innbrudd for å stanse fiendtlig angrep, for å slå den styrke som har brutt inn i forsvarsområdet eller for å gjenopprette sammenhengen i forsvaret. Angrep av bataljon eller kompani for å ta igjen lende og påføre fienden tap kalles motstøt.