Demoralisere, ødelegge moralsk, forderve; ødelegge eller svekke kampmoralen hos en troppestyrke. Substantiv: demoralisasjon.