Automatisk sikting, fellesbetegnelse for ildledningsapparater som muliggjør styring av et ildvåpen fra måldeteksjonen til det avfyrte prosjektil treffer målet. Nyttiggjør bl.a. radar, infrarøde stråler, sonar, fjernsyn samt regnemaskiner som omdanner relevante data til styrende informasjoner som aktiviseres av forhåndsprogrammerte detaljinstrukser. Automatikken kan settes inn i enkelte faser av et våpenengasjement, eller gjelde for hele det operative engasjementet.