Nærstøtte, luftoperasjoner mot fiendtlige mål som befinner seg i umiddelbar nærhet av egne styrker. Krever nært samarbeid slik at ethvert oppdrag blir koordinert med bakkestyrkenes bevegelser og ildgivning.