Hær- eller flåtestyrkes bevegelser for å nå et taktisk mål, oppnå en taktisk fordel. Også større feltmessig, krigsmessig øvelse; feltmanøver, flåtemanøver.