Økonomisk politikk er en samlebetegnelse for alle de tiltak myndighetene treffer for å påvirke den økonomiske utviklingen i landet. Det er særlig staten som fører slik politikk, men fylkene og kommunene kan i begrenset utstrekning treffe tiltak med samme formål.. Hele artikkelen

Ny artikkel