Deflatering, divisjon av en serie verditall som viser utviklingen over tid (f.eks. av lønninger) med en prisindeks. Hensikten er få frem et uttrykk for utviklingen målt i konstante priser.