import

Import, innførsel, et lands forsyning med varer av fremmed opprinnelse. Den innførte eller importerte varen kan enten være bestemt til forbruk i landet, eller til å utføres uforandret eller i bearbeidet form, eller bare til å føres gjennom landet.

Importhandelen går først og fremst ut på å tilføre landet varer som det ikke selv frembringer eller frembringer i utilstrekkelig mengde.

Import spiller en betydelig rolle i landenes handelspolitikk. Myndighetene regulerer importen gjennom tollsatser eller ved kvantitative restriksjoner.

Importregulering

Gjennom offentlig inngrep kan en stat hindre eller svekke importen av visse varer. I Norge har dette vært basert på importforbud og unntagelser fra dette ved lisensiering eller delvis frigivelse av den import staten tillater.

Gjennom importsegulering kan importen av de enkelte vareslag og handelen med de enkelte land avpasses så vidt mulig innenfor den samlede handelspolitikk.

Historikk

I eldre tider var importforbud et av myndighetenes mest benyttede midler for å oppmuntre til og verne om den innenlandske produksjon av de varer som forbudet omfattet.

Det var et viktig ledd i den merkantilistiske handelspolitikk, og fikk i Danmark-Norge et typisk utslag i tollrullen 1681, hvis system hersket frem til 1797. I hele denne perioden ble importsforbud anvendt i vekslende utstrekning, med lempelser for de store monopoliserte handelskompanier.

I årene før første verdenskrig spilte importforbud en helt underordnet rolle. Der det forekom, var begrunnelsen hovedsakelig av sanitær og humanitær art, for eksempel importsforbud for husdyr eller planter fra sykesmittede land.

Statsmonopol på varer som alkohol, tobakk og fyrstikker kunne også begrunne importforbud for private. Under og like etter første verdenskrig, og etter krisen i 1931, kom importforbud igjen til anvendelse, i 1930-årene særlig i forbindelse med lisensordninger.

Etter utbruddet av andre verdenskrig i 1939 ble importforbud av denne typen alminnelig i de fleste europeiske land og spilte i de første tiår av etterkrigstiden en stor rolle ved valutareguleringen.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg