Offentlige tiltak med sikte på å påvirke penge-, kreditt- og valutaforhold i et land eller en valutaunion. Pengepolitikk er i dag en sentral del av den økonomiske politikken i de fleste land og den viktigste delen av den kortsiktige stabiliseringspolitikken.

Pengepolitikk utøves i de fleste land av en sentralbank. Målsettingene for pengepolitikken fastsettes vanligvis av de politiske myndighetene mens utøvelsen er delegert videre til sentralbanken. I Norge fører Stortinget oppsyn med rikets pengevesen. Regjeringen fastsetter målene mens Norges Bank har utøvende ansvar for pengepolitikken.

Pengepolitikken påvirker en rekke forhold i samfunnsøkonomien og har i de fleste land som overordnet mål å bidra til økonomisk stabilitet. De fleste steder har pengepolitikken et særlig ansvar for prisstabilitet, samt å bidra til finansiell stabilitet.

Det overordnede stabilitetsmålet for pengepolitikken er som regel oversatt til et konkret styringsmål for sentralbanken. Det finnes ulike typer styringsmål, for eksempel valutakursmål, pengemengdemål eller inflasjonsmål. Ulike målformuleringer kan gi sentralbankene ulikt rom for skjønn i bruken av de pengepolitiske virkemidlene. Norges Bank har siden 2001 operert med et inflasjonsmål.

De viktigste virkemidlene i moderne pengepolitikk er fastsettelse av en styringsrente og bruk av markedsoperasjoner. Virkemidlenes karakter og sentralbankenes kontroll med dem gjør at pengepolitikken kan reagere raskere på endringer i samfunnsøkonomien enn finanspolitikken. Dette gjør at pengepolitikken gjerne regnes som «første linje» i stabiliseringspolitikken.

De pengepolitiske virkemidlene er i dag de viktigste for å påvirke investeringsetterspørsel og valutakurs. Disse størrelsene ble fra andre verdenskrig og helt opp i 1980-årene påvirket også gjennom andre, reguleringsbaserte virkemidler i Norge og enkelte andre land. Disse delene av reguleringssystemet ble omtalt med mer spesialiserte begreper, som for eksempel «kredittpolitikk», «valutapolitikk» og «valutakurspolitikk».

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.