Statskassen, beholdninger av kontanter og andre likvider som staten til enhver tid disponerer.