Eksportgaranti er en garanti som sikrer eksportøren mot tap hvis kjøperen ikke betaler. Den statlige norske eksportgarantiordning forestås av Garanti-instituttet for Eksportkreditt.