Styringsrenten er renten en sentralbank som Norges Bank setter ved innskudd fra, eller utlån til, bankene. Innskudds- og utlånsrenten i Norges Bank utgjør henholdsvis gulv og tak i lånemarkedet for privatkunder. – Se også NIBOR.