Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi er vitenskapen om den økonomiske virksomhet i samfunnet. Ordet økonomi kommer fra gresk oikonomia. Grunnleggende sett har økonomi å gjøre med utnytting av knappe ressurser for å tilfredsstillelse av menneskers behov. Samfunnsøkonomi handler om produksjon, fordeling og utnyttelse av varer og tjenester og samfunnets organisering av disse i institusjoner som pengevesen, foretaksformer, markeder og så videre. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Samfunnsøkonomi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt