Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi, vitenskapen om den økonomiske virksomhet i samfunnet. Ordet økonomi kommer fra gresk oikonomia.Grunnleggende sett har økonomi å gjøre med utnytting av knappe ressurser for å tilfredsstillelse av menneskers behov.Samfunnsøkonomi handler om produksjon, fordeling og utnyttelse av varer og tjenester og samfunnets organisering av disse i institusjoner som pengevesen, foretaksformer, markeder og så videre.En betydelig del av samfunnsøkonomisk forskning består i å analysere slike institusjoner ved hjelp av matematiske og økonometriske metoder.Samfunnsøkonomi kaltes i Norge tidligere sosialøkonomi og før det statsøkonomi. I andre skandinaviske land brukes betegnelsen nasjonaløkonomi. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Samfunnsøkonomi

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 6 kategorier:

  1. Internasjonal økonomi
  2. Makroøkonomi
  3. Mikroøkonomi
  4. Økonomer
  5. Økonomisk historie
  6. Økonomisk politikk

Inneholder 21 artikler: