nytte-kostnadsanalyse

Artikkelstart

Nytte-kostnadsanalyse er en lønnsomhetsanalyse av offentlige prosjekter der alle fordeler og ulemper med et prosjekt tallfestes og summeres, så langt det lar seg gjøre. Dersom den samlede betalingsvilligheten til de som er tatt med i regnestykket, er større enn kostnadene, defineres prosjektet som samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Faktaboks

Også kjent som
engelsk cost-benefit analysis

Nytte-kostnadsanalyse kan skrives og omtales på ulike måter, som nytte-kost-analyse og kost-nytte-analyse. Sistnevnte er en mer direkte oversettelse fra det samme begrepet på engelsk, nemlig 'cost-benefit analysis'.

Nytte-kostnadsanalyse har mye til felles med prosjektanalyse. Forskjellen er at i prosjektanalyse tas kun bedriftsøkonomiske inn- og utbetalinger med. Ved kostnad-nytte-analyse summeres derimot alle nytteverdier og alle kostnader som kan beregnes.

Eksterne virkninger

La oss si at et kraftselskap skal bygge ut et vassdrag. I prosjektanalysen vil inntektene utelukkende være inntekter fra strømsalg, og kostnadene vil være kraftverkets bygge- og vedlikeholdskostnader.

En kostnad-nytte-analyse har som mål å også kunne beregne og ta med nåverdien av dårligere laksefiske og forringelse av naturens nytte for mennesker. Slike effekter som kommer i tillegg til de bedriftsøkonomiske, kalles for eksterne virkninger.

Eksterne virkninger kan være positive eller negative. Opplæring av ansatte i en bedrift som senere kan flytte til en annen bedrift, er eksempel på en positiv ekstern virkning, mens forurensning som går ut over andre aktører, er et annet eksempel på en negativ ekstern virkning.

Eksterne virkninger skaper forskjeller mellom privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I praksis viser det seg likevel vanskelig å beregne og sette tall på eksterne virkninger.

Beregning av nytte og kostnader

Mens en bedrifts vanlige privatøkonomiske lønnsomhet bestemmes av de innbetalinger og utbetalinger som påløper i bedriftens eget regnskap, vil en kostnad-nytte-analyse også ta med inntekter og kostnader som inngår i alle andre aktørers regnskap.

Nytte-kostnadsanalyse er sentral i vurderingen av mange tiltak, men det er et problem å tallfeste verdien av de eksterne virkningene, særlig hvis disse ikke er gjenstand for omsetning på et åpent marked. Da må man forsøke å tallfeste brukernes betalingsvillighet.

Nytte som en type etikk

Nytteverdi er en type verdi som kommer fra den etiske teorien utilitarisme. Ordet utilitarisme har sitt opphav fra det engelske ordet 'utility', som betyr nytte. Det fins imidlertid mange andre former for etikk som også er relevante i samfunnsøkonomisk sammenheng.

I forbindelse med menneskeskapte klimaendringer og tap av biologisk mangfold har det blitt en økt aksept for at naturen har egenverdi. Hvis naturen ikke lenger kun gis verdi hvis den er til nytte for mennesker, så får dette konsekvenser for hvor dekkende nytte-kostnadsanalyser er. Hvis naturen skal gis en egenverdi, vil det i praksis som oftest komme som et tillegg til en nytte-kostnadsanalyse.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg