Eksportsubsidier, eksportpremier, statlig støtte, subsidier, til eksportører.