økonomisk politikk i Norge

Artikkelstart

Økonomisk politikk er en samlebetegnelse for alle de tiltak myndighetene treffer for å påvirke den økonomiske utviklingen i landet. Det er særlig staten som fører slik politikk, men fylkene og kommunene kan i begrenset utstrekning treffe tiltak med samme formål.

Målene for politikken

Målene for politikken er å stabilisere den økonomiske virksomheten, det vil si å motvirke arbeidsledighet og inflasjon, å stimulere økonomisk vekst og å påvirke næringsstruktur og inntektsfordeling.

De viktigste virkemidlene i stabiliserings- og vekstpolitikken er finanspolitikk og penge- og kredittpolitikk. Statens finanser bygger på statsbudsjettet, som angir statens inntekter (skatter med mer) og utgifter (kjøp av varer/tjenester, inntektsoverføringer).

Finanspolitikk

I finanspolitikken vil en økonomisk tilstramning tilsi økning av skatter og avgifter og/eller nedskjæring av utgifter. Penge- og kredittpolitikken skal regulere den kreditt private kan oppnå og de rentesatser som skal gjelde.

Dette henger nær sammen med landets valutapolitikk. Ved siden av finans- og kredittpolitikken har myndighetene søkt å føre en inntektspolitikk, det vil si å treffe tiltak som skal påvirke utfallet av lønnsoppgjør, jordbruksoppgjør og fiskerioppgjør med mer.

Næringsstruktur og inntektsfordeling

I sitt engasjement for å påvirke næringsstrukturen og inntektsfordelingen bruker staten mange virkemidler. For å lokalisere virksomhet til næringssvake områder er det utformet egne skattebestemmelser, og det er opprettet kredittinstitusjoner for å stelle med distriktspolitiske oppgaver.

Subsidiene og annen støtte til jordbruk, fiskeri og deler av industrien tar sikte på å opprettholde en viss produksjon eller å hindre en for rask nedtrapping. Skattebestemmelser for utgifter til forskning og utvikling og statens støtte til forskning tar sikte på å påskynde fremveksten av ny industri.

Inntektsfordelingen blir påvirket først og fremst gjennom samordna lønnsoppgjør, reglene og satsene for inntektsskatt og for sosiale ytelser, blant annet gjennom folketrygden.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg