økonomisk politikk i Norge

Økonomisk politikk er en samlebetegnelse for alle de tiltak myndighetene treffer for å påvirke den økonomiske utvikling i landet. Det er særlig staten som fører slik politikk, men fylkene og kommunene kan i begrenset utstrekning treffe tiltak med samme formål.

Målene for politikken

Målene for politikken er å stabilisere den økonomiske virksomhet, det vil si å motvirke arbeidsledighet og inflasjon, å stimulere økonomisk vekst og å påvirke næringsstruktur og inntektsfordeling.

De viktigste virkemidler i stabiliserings- og vekstpolitikken er finanspolitikk og penge- og kredittpolitikk. Statens finanser bygger på statsbudsjettet som angir statens inntekter (skatter med mer) og utgifter (kjøp av varer/tjenester, inntektsoverføringer).

Finanspolitikk

I finanspolitikken vil en økonomisk tilstramning tilsi økning av skatter og avgifter og/eller nedskjæring av utgifter. Penge- og kredittpolitikken skal regulere den kreditt private kan oppnå og de rentesatser som skal gjelde.

Dette henger nær sammen med landets valutapolitikk. Ved siden av finans- og kredittpolitikken har myndighetene søkt å føre en inntektspolitikk, det vil si å treffe tiltak som skal påvirke utfallet av lønnsoppgjør, jordbruks- og fiskerioppgjør med mer.

Næringsstruktur og inntektsfordeling

I sitt engasjement for å påvirke næringsstrukturen og inntektsfordelingen bruker staten mange virkemidler. For å lokalisere virksomhet til næringssvake områder er det utformet egne skattebestemmelser, og det er opprettet kredittinstitusjoner for å stelle med distriktspolitiske oppgaver.

Subsidiene og annen støtte til jordbruk, fiskeri og deler av industrien tar sikte på å opprettholde en viss produksjon eller å hindre en for rask nedtrapping. Skattebestemmelser for utgifter til forskning og utvikling og statens støtte til forskning tar sikte på å påskynde fremveksten av ny industri.

Inntektsfordelingen blir påvirket først og fremst gjennom samordna lønnsoppgjør, reglene og satsene for inntektsskatt og for sosiale ytelser, blant annet gjennom folketrygden.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg