Fellesmarked, betegnelse for en tollunion som omfatter en del av varehandelen mellom de deltagende land.