Revaluering, økning av verdien av pengeenheten i et land i forhold til andre lands valutaer ved at verdien av de utenlandske pengeenhetene (valutakursene) senkes. Motsatt: devaluering.