Priskontroll, offentlig kontroll med priser og beslektede økonomiske størrelser, som avanser, fortjenester, aksjeutbytter osv. Et eksempel er prisregulering.