Autarki, selvberging, politisk eller økonomisk system som forsøker å gjøre hjemlandet mest mulig uavhengig av andre land. Det rene autarki skulle betinge hel isolasjon i økonomisk forstand.