vernede vassdrag i Norge

vernede vassdrag i Norge, vern av norske vassdrag er sikret i etapper over en lang periode i henhold til verneplan for vassdrag. Under følger en oversikt over de vernede vassdragene i Norge, ordnet alfabetisk fylke for fylke:

Østfold

 • Enningdalselva
 • Haldenvassdraget (Tista)
 • Mossevassdraget

Akershus

 • Hurdalsvassdragene
 • Leira

Oslo

 • Oslomarkavassdragene

Hedmark

 • Moelva
 • Atna
 • Auståa
 • Grimsa
 • Imsa
 • Kynna
 • Ljøra
 • Mistra
 • Rotna
 • Skjervangen
 • Sølna
 • Tegninga
 • Trysilelva
 • Tunna
 • Unsetåa
 • Vangrøfta
 • Åsta

Oppland

 • Buvasselva
 • Bøvri
 • Espedalsvatnet/Breisjøen
 • Etna
 • Finna
 • Frya
 • Gausa
 • Glitra
 • Heggefjorden
 • Hølera
 • Jora
 • Lomsdalselva
 • Lora
 • Muggedøla
 • Måråi
 • Nordre Syndin/Helin
 • Ostri med Tundra
 • Otrøelva
 • Rudøla
 • Sjoa
 • Skakadalsåni
 • Skjøli
 • Tora
 • Tromsa
 • Tørrsjøelva
 • Urula
 • Åfåtgrovi

Buskerud

 • Drammen Nordmark
 • Grytå
 • Grøndøla
 • Gvetaåi
 • Hivjuåni
 • Holleia
 • Hornsbekken
 • Liaåni
 • Logga
 • Mørkedøla
 • Nedalselva
 • Norefjellsområdet
 • Rolv
 • Simoa
 • Skarvåi
 • Skogshornområdet
 • Skrimfjellområdet
 • Sokna
 • Sørkjeåi
 • Tyrifjorden
 • Vergja
 • Vola

Vestfold

 • Daleelva
 • Siljanvassdraget

Telemark

 • Austbygdåi
 • Bygdaråi
 • Dalåi
 • Digeråi
 • Flåmelva
 • Området vest for Fyresvatn
 • Gautefallelva
 • Herreelva
 • Hullvannvassdraget
 • Kileåi
 • Kjøllbrønnselva
 • Klevastølåi
 • Kvenna
 • Kåla
 • Lifjellområdet
 • Lona
 • Rauda
 • Rukkeåi
 • Rusåi
 • Rørholtfjorden
 • Skjerva
 • Songedalsåi
 • Østeråi
 • Åbyelva
 • Åmdalsvassdraget ovenfor Borsæ og Folurdvatnet

Aust-Agder

 • Bykil
 • Gjerstadvassdraget
 • Gjevingelv
 • Grimeelva
 • Lilleelva
 • Molandsvassdraget
 • Njardarheim
 • Tovdalsvassdraget ovenfor Herrefossfjorden
 • Vegårdsvassdraget
 • Ånavassdraget

Vest-Agder

 • Kosåna
 • Litleåni ovenfor Eftestøl
 • Lona
 • Lyngdalselva
 • Nesheimvassdraget
 • Søgneelva
 • Taumeelva

Rogaland

 • Bjerkreimsvassdraget
 • Espedalselva
 • Figgjo
 • Frafjordelva
 • Fuglestadåni
 • Hamrabøåni
 • Haugevassdraget
 • Hustveitelva
 • Håelva
 • Hålandselva
 • Imselva
 • Norddalsåna
 • Orreelva
 • Vikedalsekva
 • Vormo
 • Åbødalsvassdraget

Hordaland

 • Bjotveitelvi
 • Døgro
 • Eikefetelvi
 • Erdalsvassdraget
 • Etnevassdraget
 • Femangerelva
 • Fosselvi
 • Frølandselvi (Eikjedalselv)
 • Furbergselvi
 • Granvinvassdraget
 • Hattebergvassdraget
 • Hesjedalsvassdraget
 • Kinso
 • Loneelvi
 • Mosneselva
 • Opo med Låtefoss
 • Oselva
 • Rydlandselva
 • Røydlandselva
 • Saltåna
 • Vaula med Langfossen
 • Veig
 • Vossavassdraget
 • Æneselvi
 • Øvstedalsvassdraget

Hordaland og Sogn og Fjordane

 • Yndesdalsvassdraget

Sogn og Fjordane

 • Dalsbøvassdraget
 • Dingja
 • Dyrdalselvi
 • Engevikvassdraget
 • Erdalselvi
 • Feigedalselvi
 • Flåmselvi
 • Gaularvassdraget
 • Guddalsvassdraget
 • Hornindalsvassdraget
 • Kolarselvi
 • Kvinna
 • Loenvassdraget
 • Mørkrisdalselvi
 • Nausta
 • Nisedalselvi
 • Nærøydalselvi unntatt Jordalselvi
 • Oldenvassdraget
 • Rimstadvassdraget
 • Ryggelva
 • Smeddøla i Lærdalsvassdraget
 • Sogndalselvi
 • Solheimsvassdraget
 • Storelva (Laukeland)
 • Storelva (Storaker))
 • Strynevassdraget
 • Tenndalselvi
 • Undredalselvi
 • Utla
 • Vingelva

Møre og Romsdal

 • Bondalselva
 • Bygdaelva
 • Fuglevågvassdraget
 • Geirangelva, Vesteråselva
 • Gjelavassdraget
 • Hjelsteinelva
 • Måna
 • Norangselva
 • Osavassdraget
 • Rauma, Istra
 • Stigedalselva
 • Solnørelva
 • Stordalselva
 • Søya
 • Todalselva
 • Toåa
 • Ulvåa til Ålvund
 • Valldøla
 • Visa

Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag

 • Driva, strekningen Kongsvoll - Hjerkinn

Sør-Trøndelag

 • Bergselva (Grytdalselv)
 • Gaula
 • Grytelvvassdraget
 • Hena
 • Hitterelva
 • Hofstadelva
 • Homla
 • Håelva
 • Langvella
 • Norddalselva
 • Nordelva
 • Oldelva
 • Steinselva
 • Svorka
 • Vikelva
 • Øvre Glomma
 • Åstelva

Nord-Trøndelag

 • Aursunda
 • Bjøra
 • Forra
 • Holderen, Grønningen og Langvatn
 • Kongsmoelva med Nordfolda
 • Jørstadelva
 • Kvistaelva
 • Lindseta
 • Nesåa
 • Ogna
 • Rekarvasselva
 • Rennselelva
 • Salsvassdraget
 • Sanddøla, Gressåmoen, Øvre Luru
 • Sona
 • Sørlivassdraget
 • Verdalsvassdraget
 • Ågårdvassdraget

Nordland

 • Alsvågvassdraget
 • Botnelva
 • Brusjøvassdraget
 • Børgefjell
 • Børjedalsvassdraget
 • Bøvassdraget
 • Drevja
 • Elvegårdselva
 • Fiskebølvassdraget
 • Flostrandvassdraget
 • Forsaelva
 • Fusta
 • Gjervalelva
 • Glomdalselva
 • Groelva
 • Hasselbakkelva
 • Heggedalselva
 • Helgåga
 • Vassdrag til Hellemofjord
 • Hestadelva
 • Vassdrag i Indre Visten
 • Kvitforsvassdraget
 • Lakselva unntatt Rognlielva (Misvær)
 • Laksåga (Evenes)
 • Laksåga (Rago)
 • Lappvasselva
 • Lommerelva
 • Lomsdalsvassdraget
 • Mannfjordelva
 • Navavatnvassdraget
 • Nordsandvassdraget
 • Nykvågvassdraget
 • Rånaelva
 • Sagelva
 • Saltdalsvassdraget
 • Sausvassdraget
 • Skauvollelva
 • Sneiselva
 • Store Gjeddåga i Beiarelva
 • Store Tverråga
 • Straumdalselva
 • Stuvlandselva
 • Sørvassdalselva
 • Sørvågvassdraget
 • Tollåga i Beiarelva
 • Tverråga i Beiarelva
 • Urdvassdraget
 • Urdvollelva
 • Valnesfjordvassdraget
 • Valnesvassdraget
 • Varpavassdraget
 • Vefsna
 • Vassdrag til Vestpollen
 • Villumselva
 • Østervikelva
 • Åelva
 • Åvassdraget

Troms

 • Badderelva
 • Barduelva ovenfor Altevatn
 • Botnelva i Harstad og Kvæfjord
 • Botnelva (Strupskarelva) i Lyngen
 • Breidvikelva
 • Fauldalselva
 • Fiskelva (Øksfjordvassdraget)
 • Gausvikelva
 • Håkavikelva
 • Jægerelva
 • Kvalvikelva
 • Kvænangselva
 • Lakselva til Kvannåsbukta
 • Lakselva til Trollbuvatnet
 • Lyngdalselva
 • Manndalselva
 • Melåa
 • Målselva
 • Navitelva
 • Nordbotnelva
 • Nordkjoselva
 • Nord-Rekvikelva
 • Reisavassdraget
 • Rensåelva
 • Rossfjordvassdraget
 • Sagelva (Balsfjord)
 • Sagelva (Salangen)
 • Salangselva
 • Skalselva
 • Sommersætelva
 • Skogsfjordelva
 • Spanselva
 • Storelva (Burfjorden)
 • Straumselva
 • Sørdalselva
 • Tennevikelva
 • Ånderelva

Finnmark

 • Alta-Kautokeinovassdraget (ovenfor reguleringsmagasinet til Alta kraftverk, med sidevassdrag)
 • Austerelva - Tverrelva
 • Bergebyelva
 • Billefjordelva
 • Bogneelva
 • Brennelva
 • Børselva
 • Ellenelva
 • Fjorddalsvassdraget
 • Grense Jakobselv
 • Hamnelva
 • Julelva
 • Karpelva
 • Klokkerelva
 • Kokelva
 • Komagelva
 • Lakselva (Karasjok, Porsanger)
 • Langfjordelva (Porsanger, Gamvik, Tana)
 • Langfjordelva (Sør-Varanger)
 • Leirbotnelva (Lakselva) (Alta, Kvalsund, Porsanger)
 • Lille Porsangerelva
 • Mattiselva
 • Melkeelva
 • Meskelva
 • Munkelva
 • Neidenvassdraget
 • Nyborgelva (Bruelva)
 • Nyelva
 • Repparfjordelva
 • Reppenelva
 • Risfjordelva
 • Russelva
 • Sandfjordelva
 • Skallelva
 • Skillefjordelva
 • Smørfjordelva
 • Snefjordvassdraget
 • Stabburselva
 • Storelva til Laksefjord
 • Syltefjordelva
 • Sør-Tverrfjordvassdraget
 • Tana
 • Transfarelva
 • Trollfjordelva
 • Tverrelva
 • Tårnelva
 • Vassbotnelva
 • Veidneselva
 • Vesterelva til Meskfjorden
 • Vestre Jakobselv
 • Ødevassbekken

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg