vernede vassdrag i Norge, vern av norske vassdrag er sikret i etapper over en lang periode i henhold til verneplan for vassdrag. Under følger en oversikt over de vernede vassdragene i Norge, ordnet alfabetisk fylke for fylke:

 • Enningdalselva
 • Haldenvassdraget (Tista)
 • Mossevassdraget

Akershus

 • Hurdalsvassdragene
 • Leira
 • Oslomarkavassdragene
 • Moelva
 • Atna
 • Auståa
 • Grimsa
 • Imsa
 • Kynna
 • Ljøra
 • Mistra
 • Rotna
 • Skjervangen
 • Sølna
 • Tegninga
 • Trysilelva
 • Tunna
 • Unsetåa
 • Vangrøfta
 • Åsta
 • Buvasselva
 • Bøvri
 • Espedalsvatnet/Breisjøen
 • Etna
 • Finna
 • Frya
 • Gausa
 • Glitra
 • Heggefjorden
 • Hølera
 • Jora
 • Lomsdalselva
 • Lora
 • Muggedøla
 • Måråi
 • Nordre Syndin/Helin
 • Ostri med Tundra
 • Otrøelva
 • Rudøla
 • Sjoa
 • Skakadalsåni
 • Skjøli
 • Tora
 • Tromsa
 • Tørrsjøelva
 • Urula
 • Åfåtgrovi
 • Drammen Nordmark
 • Grytå
 • Grøndøla
 • Gvetaåi
 • Hivjuåni
 • Holleia
 • Hornsbekken
 • Liaåni
 • Logga
 • Mørkedøla
 • Nedalselva
 • Norefjellsområdet
 • Rolv
 • Simoa
 • Skarvåi
 • Skogshornområdet
 • Skrimfjellområdet
 • Sokna
 • Sørkjeåi
 • Tyrifjorden
 • Vergja
 • Vola
 • Daleelva
 • Siljanvassdraget
 • Austbygdåi
 • Bygdaråi
 • Dalåi
 • Digeråi
 • Flåmelva
 • Området vest for Fyresvatn
 • Gautefallelva
 • Herreelva
 • Hullvannvassdraget
 • Kileåi
 • Kjøllbrønnselva
 • Klevastølåi
 • Kvenna
 • Kåla
 • Lifjellområdet
 • Lona
 • Rauda
 • Rukkeåi
 • Rusåi
 • Rørholtfjorden
 • Skjerva
 • Songedalsåi
 • Østeråi
 • Åbyelva
 • Åmdalsvassdraget ovenfor Borsæ og Folurdvatnet
 • Bykil
 • Gjerstadvassdraget
 • Gjevingelv
 • Grimeelva
 • Lilleelva
 • Molandsvassdraget
 • Njardarheim
 • Tovdalsvassdraget ovenfor Herrefossfjorden
 • Vegårdsvassdraget
 • Ånavassdraget
 • Kosåna
 • Litleåni ovenfor Eftestøl
 • Lona
 • Lyngdalselva
 • Nesheimvassdraget
 • Søgneelva
 • Taumeelva
 • Bjerkreimsvassdraget
 • Espedalselva
 • Figgjo
 • Frafjordelva
 • Fuglestadåni
 • Hamrabøåni
 • Haugevassdraget
 • Hustveitelva
 • Håelva
 • Hålandselva
 • Imselva
 • Norddalsåna
 • Orreelva
 • Vikedalsekva
 • Vormo
 • Åbødalsvassdraget
 • Bjotveitelvi
 • Døgro
 • Eikefetelvi
 • Erdalsvassdraget
 • Etnevassdraget
 • Femangerelva
 • Fosselvi
 • Frølandselvi (Eikjedalselv)
 • Furbergselvi
 • Granvinvassdraget
 • Hattebergvassdraget
 • Hesjedalsvassdraget
 • Kinso
 • Loneelvi
 • Mosneselva
 • Opo med Låtefoss
 • Oselva
 • Rydlandselva
 • Røydlandselva
 • Saltåna
 • Vaula med Langfossen
 • Veig
 • Vossavassdraget
 • Æneselvi
 • Øvstedalsvassdraget
 • Yndesdalsvassdraget
 • Dalsbøvassdraget
 • Dingja
 • Dyrdalselvi
 • Engevikvassdraget
 • Erdalselvi
 • Feigedalselvi
 • Flåmselvi
 • Gaularvassdraget
 • Guddalsvassdraget
 • Hornindalsvassdraget
 • Kolarselvi
 • Kvinna
 • Loenvassdraget
 • Mørkrisdalselvi
 • Nausta
 • Nisedalselvi
 • Nærøydalselvi unntatt Jordalselvi
 • Oldenvassdraget
 • Rimstadvassdraget
 • Ryggelva
 • Smeddøla i Lærdalsvassdraget
 • Sogndalselvi
 • Solheimsvassdraget
 • Storelva (Laukeland)
 • Storelva (Storaker))
 • Strynevassdraget
 • Tenndalselvi
 • Undredalselvi
 • Utla
 • Vingelva

Møre og Romsdal

 • Bondalselva
 • Bygdaelva
 • Fuglevågvassdraget
 • Geirangelva, Vesteråselva
 • Gjelavassdraget
 • Hjelsteinelva
 • Måna
 • Norangselva
 • Osavassdraget
 • Rauma, Istra
 • Stigedalselva
 • Solnørelva
 • Stordalselva
 • Søya
 • Todalselva
 • Toåa
 • Ulvåa til Ålvund
 • Valldøla
 • Visa
 • Driva, strekningen Kongsvoll - Hjerkinn
 • Bergselva (Grytdalselv)
 • Gaula
 • Grytelvvassdraget
 • Hena
 • Hitterelva
 • Hofstadelva
 • Homla
 • Håelva
 • Langvella
 • Norddalselva
 • Nordelva
 • Oldelva
 • Steinselva
 • Svorka
 • Vikelva
 • Øvre Glomma
 • Åstelva
 • Aursunda
 • Bjøra
 • Forra
 • Holderen, Grønningen og Langvatn
 • Kongsmoelva med Nordfolda
 • Jørstadelva
 • Kvistaelva
 • Lindseta
 • Nesåa
 • Ogna
 • Rekarvasselva
 • Rennselelva
 • Salsvassdraget
 • Sanddøla, Gressåmoen, Øvre Luru
 • Sona
 • Sørlivassdraget
 • Verdalsvassdraget
 • Ågårdvassdraget
 • Alsvågvassdraget
 • Botnelva
 • Brusjøvassdraget
 • Børgefjell
 • Børjedalsvassdraget
 • Bøvassdraget
 • Drevja
 • Elvegårdselva
 • Fiskebølvassdraget
 • Flostrandvassdraget
 • Forsaelva
 • Fusta
 • Gjervalelva
 • Glomdalselva
 • Groelva
 • Hasselbakkelva
 • Heggedalselva
 • Helgåga
 • Vassdrag til Hellemofjord
 • Hestadelva
 • Vassdrag i Indre Visten
 • Kvitforsvassdraget
 • Lakselva unntatt Rognlielva (Misvær)
 • Laksåga (Evenes)
 • Laksåga (Rago)
 • Lappvasselva
 • Lommerelva
 • Lomsdalsvassdraget
 • Mannfjordelva
 • Navavatnvassdraget
 • Nordsandvassdraget
 • Nykvågvassdraget
 • Rånaelva
 • Sagelva
 • Saltdalsvassdraget
 • Sausvassdraget
 • Skauvollelva
 • Sneiselva
 • Store Gjeddåga i Beiarelva
 • Store Tverråga
 • Straumdalselva
 • Stuvlandselva
 • Sørvassdalselva
 • Sørvågvassdraget
 • Tollåga i Beiarelva
 • Tverråga i Beiarelva
 • Urdvassdraget
 • Urdvollelva
 • Valnesfjordvassdraget
 • Valnesvassdraget
 • Varpavassdraget
 • Vefsna
 • Vassdrag til Vestpollen
 • Villumselva
 • Østervikelva
 • Åelva
 • Åvassdraget

Troms

 • Badderelva
 • Barduelva ovenfor Altevatn
 • Botnelva i Harstad og Kvæfjord
 • Botnelva (Strupskarelva) i Lyngen
 • Breidvikelva
 • Fauldalselva
 • Fiskelva (Øksfjordvassdraget)
 • Gausvikelva
 • Håkavikelva
 • Jægerelva
 • Kvalvikelva
 • Kvænangselva
 • Lakselva til Kvannåsbukta
 • Lakselva til Trollbuvatnet
 • Lyngdalselva
 • Manndalselva
 • Melåa
 • Målselva
 • Navitelva
 • Nordbotnelva
 • Nordkjoselva
 • Nord-Rekvikelva
 • Reisavassdraget
 • Rensåelva
 • Rossfjordvassdraget
 • Sagelva (Balsfjord)
 • Sagelva (Salangen)
 • Salangselva
 • Skalselva
 • Sommersætelva
 • Skogsfjordelva
 • Spanselva
 • Storelva (Burfjorden)
 • Straumselva
 • Sørdalselva
 • Tennevikelva
 • Ånderelva
 • Alta-Kautokeinovassdraget (ovenfor reguleringsmagasinet til Alta kraftverk, med sidevassdrag)
 • Austerelva - Tverrelva
 • Bergebyelva
 • Billefjordelva
 • Bogneelva
 • Brennelva
 • Børselva
 • Ellenelva
 • Fjorddalsvassdraget
 • Grense Jakobselv
 • Hamnelva
 • Julelva
 • Karpelva
 • Klokkerelva
 • Kokelva
 • Komagelva
 • Lakselva (Karasjok, Porsanger)
 • Langfjordelva (Porsanger, Gamvik, Tana)
 • Langfjordelva (Sør-Varanger)
 • Leirbotnelva (Lakselva) (Alta, Kvalsund, Porsanger)
 • Lille Porsangerelva
 • Mattiselva
 • Melkeelva
 • Meskelva
 • Munkelva
 • Neidenvassdraget
 • Nyborgelva (Bruelva)
 • Nyelva
 • Repparfjordelva
 • Reppenelva
 • Risfjordelva
 • Russelva
 • Sandfjordelva
 • Skallelva
 • Skillefjordelva
 • Smørfjordelva
 • Snefjordvassdraget
 • Stabburselva
 • Storelva til Laksefjord
 • Syltefjordelva
 • Sør-Tverrfjordvassdraget
 • Tana
 • Transfarelva
 • Trollfjordelva
 • Tverrelva
 • Tårnelva
 • Vassbotnelva
 • Veidneselva
 • Vesterelva til Meskfjorden
 • Vestre Jakobselv
 • Ødevassbekken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.