Vern av norske vassdrag er sikret i etapper over en lang periode i henhold til verneplan for vassdrag. Under følger en oversikt over de vernede vassdragene i Norge, ordnet fylke for fylke:

Flere av vassdragene inngår delvis i naturreservater og nasjonalparker eller er underkastet andre vernebestemmelser. Et eksempel er Oslomarkavassdragene som er fredet gjennom Markaloven. For å få full oversikt over fredningsomfanget må hvert enkelte vassdrag undersøkes med hensyn til områder de løper gjennom.

Østfold

Akershus

Oslo

Innlandet

Buskerud

Vestfold

Telemark

 • Austbygdåi
 • Bygdaråi
 • Dalåi
 • Digeråi
 • Flåmelva
 • Området vest for Fyresvatn
 • Gautefallelva
 • Herreelva
 • Hullvannvassdraget
 • Kileåi
 • Kjøllbrønnselva
 • Klevastølåi
 • Kvenna
 • Kåla
 • Lifjellområdet
 • Lona
 • Rauda
 • Rukkeåi
 • Rusåi
 • Rørholtfjorden
 • Skjerva
 • Songedalsåi
 • Østeråi
 • Åbyelva
 • Åmdalsvassdraget ovenfor Borsæ og Folurdvatnet

Agder

 • Bykil
 • Gjerstadvassdraget
 • Gjevingelv
 • Grimeelva
 • Kosåna
 • Lilleelva
 • Litleåni ovenfor Eftestøl
 • Lyngdalselva
 • Molandsvassdraget
 • Nesheimvassdraget
 • Njardarheim
 • Ona
 • Søgneelva
 • Taumeelva
 • Tovdalsvassdraget ovenfor Herrefossfjorden
 • Vegårdsvassdraget
 • Ånavassdraget

Rogaland

 • Bjerkreimsvassdraget
 • Espedalselva
 • Figgjo
 • Frafjordelva
 • Fuglestadåni
 • Hamrabøåni
 • Haugevassdraget
 • Hustveitelva
 • Håelva
 • Hålandselva
 • Imselva
 • Norddalsåna
 • Orreelva
 • Vikedalsekva
 • Vormo
 • Åbødalsvassdraget

Vestlandet

 • Bjortveitelvi
 • Dalsbøvassdraget
 • Dingja
 • Dyrdalselvi
 • Døgro
 • Eikefetelvi
 • Engevikvassdraget
 • Erdalselvi
 • Erdalsvassdraget
 • Etnevassdraget
 • Feigedalselvi
 • Femangerelva
 • Flåmselvi
 • Fosselvi
 • Frølandselvi (Eikjedalselv)
 • Furbergselvi
 • Gaularvassdraget
 • Granvinvassdraget
 • Guddalsvassdraget
 • Hattebergvassdraget
 • Hesjedalsvassdraget
 • Hornindalsvassdraget
 • Kinso
 • Kolarselvi
 • Kvinna
 • Loenvassdraget
 • Loneelvi
 • Mosneselva
 • Mørkrisdalselvi
 • Nausta
 • Nisedalselvi
 • Nærøydalselvi unntatt Jordalselvi
 • Oldenvassdraget
 • Opo med Låtefoss
 • Oselva
 • Rimstadvassdraget
 • Rydlandselva
 • Ryggelva
 • Røydlandselva
 • Saltåna
 • Smeddøla i Lærdalsvassdraget
 • Sogndalselvi
 • Solheimsvassdraget
 • Storelva (Laukeland)
 • Storelva (Storaker))
 • Strynevassdraget
 • Tenndalselvi
 • Undredalselvi
 • Utla
 • Vaula med Langfossen
 • Veig
 • Vingelva
 • Vossavassdraget
 • Yndesdalsvassdraget
 • Æneselvi
 • Øvstedalsvassdraget

Møre og Romsdal

Valldøla
Valldøla i Møre og Romsdal.
 • Bondalselva
 • Bygdaelva
 • Fuglevågvassdraget
 • Geirangelva, Vesteråselva
 • Gjelavassdraget
 • Hjelsteinelva
 • Måna
 • Norangselva
 • Osavassdraget
 • Rauma, Istra
 • Stigedalselva
 • Solnørelva
 • Stordalselva
 • Søya
 • Todalselva
 • Toåa
 • Ulvåa til Ålvund
 • Valldøla
 • Visa

Møre og Romsdal og Trøndelag

 • Driva, strekningen Kongsvoll – Hjerkinn

Trøndelag

 • Aursunda
 • Bergselva (Grytdalselv)
 • Bjøra
 • Forra
 • Gaula
 • Grytelvvassdraget
 • Hena
 • Hitterelva
 • Hofstadelva
 • Holderen, Grønningen og Langvatn
 • Homla
 • Håelva
 • Jørstadelva
 • Kongsmoelva med Nordfolda
 • Kvistaelva
 • Langvella
 • Lindseta
 • Nesåa
 • Norddalselva
 • Nordelva
 • Ogna
 • Oldelva
 • Rekarvasselva
 • Rennselelva
 • Salsvassdraget
 • Sanddøla, Gressåmoen, Øvre Luru
 • Sona
 • Steinselva
 • Svorka
 • Sørlivassdraget
 • Verdalsvassdraget
 • Vikelva
 • Øvre Glomma
 • Ågårdvassdraget
 • Åstelva

Nordland

 • Alsvågvassdraget
 • Botnelva
 • Brusjøvassdraget
 • Børgefjell
 • Børjedalsvassdraget
 • Bøvassdraget
 • Drevja
 • Elvegårdselva
 • Fiskebølvassdraget
 • Flostrandvassdraget
 • Forsaelva
 • Fusta
 • Gjervalelva
 • Glomdalselva
 • Groelva
 • Hasselbakkelva
 • Heggedalselva
 • Helgåga
 • Vassdrag til Hellemofjord
 • Hestadelva
 • Vassdrag i Indre Visten
 • Kvitforsvassdraget
 • Lakselva unntatt Rognlielva (Misvær)
 • Laksåga (Evenes)
 • Laksåga (Rago)
 • Lappvasselva
 • Lommerelva
 • Lomsdalsvassdraget
 • Mannfjordelva
 • Navavatnvassdraget
 • Nordsandvassdraget
 • Nykvågvassdraget
 • Rånaelva
 • Sagelva
 • Saltdalsvassdraget
 • Sausvassdraget
 • Skauvollelva
 • Sneiselva
 • Store Gjeddåga i Beiarelva
 • Store Tverråga
 • Straumdalselva
 • Stuvlandselva
 • Sørvassdalselva
 • Sørvågvassdraget
 • Tollåga i Beiarelva
 • Tverråga i Beiarelva
 • Urdvassdraget
 • Urdvollelva
 • Valnesfjordvassdraget
 • Valnesvassdraget
 • Varpavassdraget
 • Vefsna
 • Vassdrag til Vestpollen
 • Villumselva
 • Østervikelva
 • Åelva
 • Åvassdraget

Troms

 • Badderelva
 • Barduelva ovenfor Altevatn
 • Botnelva i Harstad og Kvæfjord
 • Botnelva (Strupskarelva) i Lyngen
 • Breidvikelva
 • Fauldalselva
 • Fiskelva (Øksfjordvassdraget)
 • Gausvikelva
 • Håkavikelva
 • Jægerelva
 • Kvalvikelva
 • Kvænangselva
 • Lakselva til Kvannåsbukta
 • Lakselva til Trollbuvatnet
 • Lyngdalselva
 • Manndalselva
 • Melåa
 • Målselva
 • Navitelva
 • Nordbotnelva
 • Nordkjoselva
 • Nord-Rekvikelva
 • Reisavassdraget
 • Rensåelva
 • Rossfjordvassdraget
 • Sagelva (Balsfjord)
 • Sagelva (Salangen)
 • Salangselva
 • Skalselva
 • Sommersætelva
 • Skogsfjordelva
 • Spanselva
 • Storelva (Burfjorden)
 • Straumselva
 • Sørdalselva
 • Tennevikelva
 • Ånderelva

Finnmark

 • Alta-Kautokeinovassdraget (ovenfor reguleringsmagasinet til Alta kraftverk, med sidevassdrag)
 • Austerelva – Tverrelva
 • Bergebyelva
 • Billefjordelva
 • Bogneelva
 • Brennelva
 • Børselva
 • Ellenelva
 • Fjorddalsvassdraget
 • Grense Jakobselv
 • Hamnelva
 • Julelva
 • Karpelva
 • Klokkerelva
 • Kokelva
 • Komagelva
 • Lakselva (Karasjok, Porsanger)
 • Langfjordelva (Porsanger, Gamvik, Tana)
 • Langfjordelva (Sør-Varanger)
 • Leirbotnelva (Lakselva) (Alta, Kvalsund, Porsanger)
 • Lille Porsangerelva
 • Mattiselva
 • Melkeelva
 • Meskelva
 • Munkelva
 • Neidenvassdraget
 • Nyborgelva (Bruelva)
 • Nyelva
 • Repparfjordelva
 • Reppenelva
 • Risfjordelva
 • Russelva
 • Sandfjordelva
 • Skallelva
 • Skillefjordelva
 • Smørfjordelva
 • Snefjordvassdraget
 • Stabburselva
 • Storelva til Laksefjord
 • Syltefjordelva
 • Sør-Tverrfjordvassdraget
 • Tana
 • Transfarelva
 • Trollfjordelva
 • Tverrelva
 • Tårnelva
 • Vassbotnelva
 • Veidneselva
 • Vesterelva til Meskfjorden
 • Vestre Jakobselv
 • Ødevassbekken

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg