Bjerkreimsvassdraget, vassdrag i Rogaland, det nest lengste (etter Suldalslågen) i fylket. Består av tre hovedløp, Maudalsåna, Austrumsdalså og Ørsdalsåna, alle med kilder i heiene vest for Sirdalen i Vest-Agder. De renner alle mot sørvest. Maudalsåna og Austrumsdalså møtes ved Malmeim ovenfor Hofreistevatnet; fra Svelavatnet heter elven Bjerkreimselva. Like nedenfor Svelavatnet tar Bjerkreimselva opp Ørsvasså (Oreåna) fra Ørsdalsvatnet, og elva renner herfra i en sørsørvestlig retning til munningen i Tengshølen like nord for bysenteret i Egersund; nedre løp ofte kalt Tengselva.

Vassdraget har mange store vann, størst er Ørsdalsvatnet (12,4 km2) og Birkelandsvatnet (5,1 km2). Nedbørfelt i alt ca. 791 km2, største lengde 68 km. Vassdraget har spredt forekomst av bever, nedre løp er lakserikt. I 2013 ble det fisket opp 11 tonn laks, sjøørret og røye i elva, nesten 1/4 av det oppfiskete kvantum i elvene i Rogaland. Verneverdien er høy og har vært økende ettersom flere andre vassdrag i regionen har blitt utbygd.

Nyttbar vannkraft er 196 MW i tillegg til det som er utbygd i Maudal kraftverk (maksimal ytelse 25 MW) i øvre del av vassdraget. Regjeringen foreslo 2004 å ta vassdraget inn i den supplerte verneplanen for vassdrag.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.