127.Z Bjerkreimvassdraget
Nedbørfeltgrensene til Bjerkreimvassdraget (vassdrag nr 127.Z), som er inndelt i over 100 vannforekomster etter prinsippene som følger av EUs vanndirektiv.
September, 2011
Det har pågått kalking mot sur nedbør i øvre deler av Bjerkreimsvassdraget.
September, 2011
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Bjerkreimsvassdraget er et vassdrag i Rogaland, det lengste vassdraget i fylket etter Suldalsvassdraget. Det ligger i Sandnes, Gjesdal, Bjerkreim og Eigersund kommuner, dels også i Sirdal kommune i Agder. Bjerkreimsvassdraget består i øvre del av tre hovedløp, alle med hovedretning mot sørvest: Maudalsåna (Storåna), Austrumsdalsåna (Hofreistæåna) og Ørsdalsåna (Oreåna). Alle har sine øverste kilder i heiene på grensen til Sirdal.

Maudalsåna og Austrumsdalsåna møtes ved Malmeim ovenfor vannet Hofreistæ; herfra heter elva Malmeimsåna. Nedenfor Hofreistæ skifter hovedløpet navn til Hofreistæåna, og denne munner ut i Svelavatnet (76 meter over havet) ved kommunesenteret Vikeså. Nedenfor Svelavatnet skifter elva igjen navn; herfra heter hovedløpet Bjerkreimselva. Etter vel to kilometer tar den opp Ørsdalsåna (Oreåna) fra Ørsdalsvatnet, og elva renner herfra i en sørsørvestlig retning til munningen i Tengshølen like nord for bysenteret i Egersund; nedre løp kalles ofte Tengselva.

Nasjonalt laksevassdrag

Vassdraget har mange store vann, størst er Ørsdalsvatnet (12,4 kvadratkilometer) og Birkelandsvatnet (5,1 kvadratkilometer). Nedbørfeltet utgjør i alt cirka 791 kvadratkilometer, største lengde er 68 kilometer. Bjerkreimsvassdraget har spredt forekomst av bever, og nedre løp er lakserikt og utpekt som nasjonalt laksevassdrag. I 2019 ble det tatt 8554 kilo laks, og vassdraget hadde dette året den største fangsten på kyststrekningen mellom Numedalslågen og Orkla/Gaula. Fiskebestandene av laks regnes nå for å være i svært god tilstand i Bjerkreimsvassdraget. For å motvirke de økologiske virkningene av sur nedbør i vassdraget, har flere av innsjøene blitt kalket, samt at en kalkdoserer (ved Malmeim) har tilført kalk siden september 1997.

Verna vassdrag og vannkraft

I Bjerkreimsvassdraget er det utbygd sju kraftverk med en samlet maskininstallasjon på 32 megawatt (MW) og en midlere årsproduksjon på 130 gigawattimer (GWh) (2019). Maudal kraftverk i øvre del av vassdraget står for 79 prosent av denne produksjonen. Den utbygde kraften utgjør bare rundt 1/6 av utbyggingspotensialet. Verneverdien er imidlertid høy og har vært økende ettersom flere andre vassdrag i regionen er blitt utbygd, og Regjeringen foreslo i 2004 å ta vassdraget inn som ett av de siste i verneplan for vassdrag. Mens det i øvrige verna vassdrag normalt ikke tillates konsesjonsbehandling av nye småkraftverk over 1 MW, så ble det for dette vassdraget spesielt tillatt med konsesjonsbehandling av kraftverk opp til 3 MW installert effekt.

Ørsdalsvatnet, Sept 2011
Parti innerst i det langstrakte Ørsdalsvatnet.
Ørsdalsvatnet, Sept 2011
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg