Faktaboks

Utla
Etymologi

elven som ryker

Utla
Utla renner gjennom Utladalen i Vest-Jotunheimen.
Avdalsfossen
Avdalsfossen.

Utla er ei elv i Utladalen vest i Jotunheimen, i Luster og Årdal kommunar i Vestland fylke. I vest ligg dei mektige Hurrungane og i aust fjelltraktene mot Tyin.

Utlaelva blir danna ved samanløpet av Storutla og Vetlautla ved Lusahaugane nord for Skogadalsbøen i Utladalen. Elva renn i sørvestleg retning gjennom den tronge, ville Utladalen og spring saman med Tya like før ho munnar ut i Årdalsvatnet.

Mange av tverrelvane til Utla dannar praktfulle fossar, mellom anna Hjellefossen, Avdalsfossen og Vettisfossen. Sistnemnde er varig verna mot kraftutbygging. Ein del av tilløpa til Utla frå aust ligg over 1180 meter over havet og blir no ført over til Tyin til bruk i Tyin kraftstasjon.

Vassdraget ned til Hjelle vart i 1986 verna mot kraftutbygging.

Første ledd av namnet kjem visstnok av dialektuttrykket usle, utle, 'kolstøv, lite grus, svart røyk, mørke skyer, fyke', siste ledd norrønt á, 'elv'.

Kart

Utla
Utla
Av /Statens kartverk.

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar (2)

skreiv Geir Thorsnæs

Uttrykksmåten "I vest ligger de mektige Hurrungane og i øst Jotunheimen" er uheldig ettersom Hurrungane faktisk ligger i (Vest-)Jotunheimen. Formuleringen får leseren til å tro at fjellområdene vest for Utla ikke ligger i Jotunheimen. En bør allerede innledningsvis eksplisitt si at Utla ligger i Jotunheimen (i tillegg til i Årdal/Luster kommuner og Sogn og Fjordane fylke).Bør det ikke brukes et annet uttrykk enn "i Jotunheimen" om områdene øst for Utla? Hva med "I vest ligger de mektige Hurrungane og i øst fjelltraktene østover mot Tyin"?Med hilsenGeir Thorsnæs

svarte Svein Askheim

Jo, nå er dette rettet opp.

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg