Grimse, elv i Dovre og Folldal kommuner. Den kommer fra fjellstrøkene mellom Dovrefjell og Rondane, renner gjennom Grimsdalen og munner ut i Folla ved Grimsbu, 10 km øst for Folldal sentrum. Grimse har et samlet nedbørfelt på 541 km2. Ved utløpet i Folla ligger Grimsmoen, en av de mektigste grus- og sandavsetningene i landet. Grimse er vernet mot kraftutbygging.