Lyngen

Faktaboks

Landareal
795 km²
Innbyggertall
2729 (2022)
Administrasjonssenter
Lyngseidet
Fylke
Troms og Finnmark (fra 01.01.2020, tidligere Troms)
Innbyggernavn
lyngsværing
Målform
nøytral
Kommunenummer
5424 (fra 01.01.2020, tidligere 1938)
Høyeste fjell
Jiehkkevárri (1834 moh.) på grensa til Tromsø

Kommunevåpen

Lyngen. Fra Solvang ved Lyngenfjorden mot Lyngseidet. Lyngsalpene med Kjostindene i bakgrunnen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Lyngen er en kommune i Troms fylke. Lyngen ligger sentralt i Troms, øst for Tromsø, og omfatter det meste av Lyngenhalvøya, som avgrenses av Ullsfjorden i vest og fjorden Lyngen i øst.

Lyngen ble opprettet som egen kommune i 1837 ved innføringen av det lokale selvstyret. I 1867 ble et område med 878 personer utskilt og lagt til Karlsøy, og i 1875 ble et område med sju personer utskilt fra Balsfjord og lagt til Lyngen.

De største endringene i Lyngens avgrensning kom i 1902 og 1929 da tre nye kommuner ble opprettet ved utskilling fra Lyngen.

  • 1902: Sørfjord (endret navn til Ullsfjord) med 1139 innbyggere ved opprettelsen.
  • 1929: Kåfjord med 2308 innbyggere ved opprettelsen.
  • 1929: Storfjord med 1349 innbyggere ved opprettelsen.

Lyngens nåværende grenser er fra 1992 etter at Nordnesområdet på østsiden av fjorden Lyngen med rundt 30 personer ble overført til Kåfjord.

Lyngen grenser i dag til Storfjord i sør, Tromsø i sørvest, Karlsøy i Ullsfjorden i nordvest, Skjervøy i fjorden Lyngen og på Uløya i nordøst og Kåfjord i fjorden Lyngen i øst.

Natur

Store ressurser ligger gjemt i utmark i form av godt beite for husdyr som sau, geit og rein. Lyngen kommune i Troms og Finnmark.

Lyngen ligger i sin helhet i den kaldedonske fjellkjedefoldingen (se kaledonske orogenese). Lyngenhalvøya består for det meste av den harde dypbergarten gabbro, mens de lave strandflatepartiene på begge sider av halvøya består av løsere bergarter som fylitt, glimmerskifer, glimmergneis og lignende. I disse områdene finner vi jordbruksarealene i kommunen.

Lyngshalvøya er meget berglendt med en rekke høye og spisse tinder av alpin karakter, utformet ved iserosjon. Fjellene på Lyngshalvøya kalles på denne bakgrunn Lyngsalpene (Lyngsalpan), og disse besøkes av fjellklatrere og skikjørere fra hele verden. Fylkets høyeste fjell, Jiehkkevárri (1834 moh.) ligger i sørvest, på grensen til Tromsø kommune.

Det aller meste av Lyngenhalvøya er vernet som landskapsvernområde, Lyngsalpan landskapsvernområde, som har et areal på 961 km2. Stormyra ved Jægervatnet på den nordre delen av halvøya er vernet som naturreservat.

Bosetning

Bosetningen er i stor grad konsentrert til strandflaten langs vestsiden av Lyngen sør for Koppangen. Her bor i alt 67 prosent av kommunens innbyggere hvorav 819 eller 29 prosent i tettstedet Lyngseidet alene (2017) og ytterligere 286 innbyggere eller ti prosent i tettbebyggelsen Furuflaten lenger sør. På nordsiden av fjordarmen Kjosen bor seks prosent av kommunens befolkning, og de resterende 27 prosent bor langs Ullsfjorden i vest.

Etter 1945 var folketallet i Lyngen relativt stabilt frem til rundt 1980. Siden har det gått noe ned, og det lå i 2018 etter dagens kommunegrenser 25 prosent lavere enn i 1980. I tiårsperioden 2008-2018 gikk folketallet i kommunen tilbake med gjennomsnittlig 1,1 prosent årlig mot en vekst på gjennomsnittlig 0,7 prosent årlig i Troms som helhet.

Næringsliv

Næringslivet har tradisjonelt vært basert på fiske og jordbruk, men i dag er bare 11 prosent av arbeidsplassene i kommunen i primærnæringene (2015). Jordbruket drives i stor grad som støttenæring, og foruten noe storfehold er det et betydelig saue- og geitehold.

Fiskeflåten består for det meste av små og mellomstore båter, og fiskerne hjemmehørende i Lyngen hadde i 2015 fangster til en førstehåndsverdi på 87,3 millioner kroner, særlig torsk og lignende arter. Bare en mindre del av fangsten ilandføres i kommunen; i 2015 hadde denne en førstehåndsverdi på 17,4 millioner kroner, det aller meste skalldyr og lignende. Det er en rekefabrikk på Lenangsøyra, og kommunen har også annen fiskeforedling.

Industrien utgjør 12 prosent av kommunens arbeidsplasser, 20 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon. Industrien domineres av gummi-, plast- og mineralsk industri som har 42 prosent av næringens sysselsetting, hovedsakelig på Furuflaten og Lyngseidet i øst. Ytterligere 34 prosent av industriens sysselsatte er i næringsmiddelindustri og 11 prosent i verkstedindustri (2014).

Kommunen har to vannkraftverk med en samlet maskininstallasjon på sju MW og en midlere årsproduksjon på 24 GWh (2025/16). Største verk er Rottenvik i Rottenvikelva nord for Lyngseidet.

Av kommunens yrkesaktive har 24 prosent arbeid utenfor kommunen, 13 prosent i Tromsø, i alt tre prosent i de øvrige kommunene i Nord-Troms og to prosent i Balsfjord.

Samferdsel

Lyngseidet er et trafikknutepunkt. Herfra går det ferge over Lyngen til E 6 i Olderdalen i Kåfjord, og vestover fra Lyngseidet går Fv. 91 med ferge fra Svensby over Ullsfjorden med veiforbindelse videre til Tromsø. Sørover fra Lyngseidet går Rv. 868 med forbindelse til E 6 i Oteren i Storfjord. Fylkesvei fører langs hele vestsiden av Lyngenhalvøya i kommunen (Fv. 7922/7924).

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Lyngen hører til Troms politidistrikt, Nord-Troms og Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Nord-Troms regionråd sammen med Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.

Lyngen kommune tilsvarer soknet Lyngen i Nord-Troms prosti (Nord-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Lyngen til Senjen og Tromsø fogderi i Tromsø amt.

Delområder og grunnkretser i Lyngen

For statistiske formål er Lyngen kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 19 grunnkretser:

  • Polleidet: Furuflaten, Pollen, Ørnes/Kvalvik, Elvebakken/Mellemjord, Oksvik/Karnes
  • Lyngseidet: Karnes/Ytre, Parakjordet, Lyngseidet, Kringen/Seljevik, Skinnelv/Årøy, Drabeng/Koppangen, Kjosen, Ura/Storsteinnes, Svensby
  • Lenangen: Jægervatnet, Sør-Lenangen vest, Sør-Lenangen øst, Nord-Lenangen vest, Nord-Lenangen øst

Historie og kultur

Fram til 1700-tallet var det mest samisk bosetning i Lyngenområdet. Men fra 1700-tallet og framover var det en betydelig innvandring av kvener fra Tornedalsområdet. Først senere kom det norske innflyttere i større omfang. Den såkalte generaljordeboka fra 1743 viser at på det tidspunktet var det kvenene som dyrket mest jord i Lyngen. Både kvener og sjøsamer livnærte seg ved jordbruk og fiske, og grensene mellom de etniske gruppene var ikke alltid så skarpe. Blant annet var det ikke uvanlig med ekteskap mellom sjøsamer og kvener.

Lyngseidet var privilegert handelssted fra 1789. Lyngen kirke, som er en korskirke av tømmer med utvendig panel, er fra 1786. På Lyngseidet finnes Nord-Norges største trebygning, som tidligere huset Solhov folkehøgskole. Stedet har hesteavlsstasjon for lyngshest/nordlandshest.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1987) har en oppreist svart hest med bakovervendt hode mot en sølvfarget bakgrunn; motivet illustrerer lyngshesten.

Navnet er et norrønt fjordnavn Lygnir, av logn, ‘den vindstille’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Hanssen, Einar Richter: Lyngen regionhistorie, 2004- ., Finn boken
  • Her bor mitt folk : en bildefortelling fra gamle Lyngen, 1986, isbn 82-991454-0-6, Finn boken
  • Larssen, Emil: Lyngen bygdebok, 1976-80, 2 b., Finn boken

Kommentarer (1)

skrev Geir Thorsnæs

Artikkelen står foran revisjon. Etter forslag fra Henry Lockert er den rettet med hensyn til beliggenheten av rekefabrikken (Lenangsøyra). Listen over delområder/grunnkretser beholdes imidlertid uendret foreløpig ettersom disse ikke gis av Kartverket, men av Statistisk Sentralbyrå som til nå ikke har foretatt endringer. Geir Thorsnæs

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg