Verneområder i Norge

Fagansvarlig

Leif Ryvarden

Universitetet i Oslo

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 131 artikler: