Gaula, elv gjennom Gauldalen i Sør-Trøndelag. Den kommer fra traktene øst for Kjølifjellet (1288 moh.) på grensen mellom Tydal og Holtålen, løper først i sørlig, senere i vestlig retning før den etter sammenløpet med Rugla renner mot nordvest gjennom Gauldalen og faller ut i Gaulosen, en gren av Trondheimsfjorden. Tilløp fra sør nedenfor Rugla er Hesja, Fora, Bua og Sokna og fra nord Holta og Lundesokna. Samlet nedbørfelt er 3658 km2 og middelvannføringen ved utløpet er 91 m3 per sekund; største lengde 145 km.

Ovenfor Støren har elven forholdsvis sterkt fall og bratte bredder. Nedenfor Gaulfossen går elven bred og rolig, først i leiret jordsmonn, senere i sand og leire.

Flom

Under store vannføringer er erosjonen og materialføringen i vassdraget meget stor og resulterende endringer av profil og strømforhold har gjennom årene ført til hyppige leirskred og forandringer av elveleiet. Da Gaula har liten naturlig selvregulering i sjøer og vann, er flommene ofte store og plutselige og volder skade. Gaula ansees derfor å være blant Norges farligste flomelver.

Fra historisk tid kjenner man tre katastrofeflommer i Gaula: I 1345, 1675 og 1789 (Storofsen). I 1940 var vannstanden ved Haga bru og Gaulfossen hhv. 7,60 m og 14,50 m over lavvannstand og vannføringen 3060 m3/s. Ved Rognes og Støren raserte flommen jernbanestasjonene, og bruddene på jernbanelinjer og riksveier samt skadene på bebyggelse og dyrket mark var betydelige.

Også 1995 var det flom i Gaula, ved Haga bru var vannføringen på det meste 1318 m3/s. I august 2011 gjorde elva skade for 16 millioner kroner under en flom som spesielt rammet Holtålen.

Til beskyttelse av elvebredden er det utført omfattende forbygningsarbeider.

Laksefiske

Gaula er kjent som en av landets beste lakseelver. Den lakseførende strekningen er hele 120 km lang. Oppfisket kvantum lå 2002 på 32 tonn, og elven var med dette nr. 3 av landets lakseelver etter oppfisket kvantum.

Vannkraftverk

Sidevassdragene Lundesokna og Loelva er regulert og bygd ut i fire mindre kraftstasjoner med samlet maksimal ytelse på 59,8 MW.

Videre lesning

Forfatter av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 17.01.2012.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Sør-Trøndelag

Morten Haugen

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.